BÀI 1.6 SÁCH BÀI TẬP VẬT LÝ 11

Giải bài xích 1.6 trang 4 SBT Vật Lí 11. a) Tính lực hút tĩnh năng lượng điện thân phân tử nhân trong nguim tử heli với cùng một êlectron trong lớp vỏ nguyên

Đề bài

a) Tính lực hút ít tĩnh năng lượng điện thân hạt nhân vào nguyên tử heli với cùng một êlectron trong lớp vỏ nguyên ổn tử.

Xem thêm:

Cho rằng êlectron này nằm bí quyết phân tử nhân 2,94.10-11 m.Quý khách hàng sẽ xem: Bài 1.6 sách bài bác tập đồ gia dụng lý 11

b) Nếu êlectron này vận động tròn phần nhiều quanh hạt nhân cùng với bán kính quỹ đạo như sẽ mang lại ở trên thì tốc độ góc của chính nó sẽ là bao nhiêu ?

Điện tích của êlectron : -1,6.10-19C. Kăn năn lượng của êlectron : 9,1.10-31kg.

Khối lượng của phân tử nhân heli 6,65.10-27kilogam. Hằng số lôi kéo 6,67.1011 m3/kg.s2.

Phương phdẫn giải - Xem chi tiết

*

+ Sử dụng biểu thức định luật pháp Cu-long: (F=dfrackq_1q_2r^2)

+ Sử dụng biểu thức tính lực phía tâm: (F_ht = ma_ht = momega ^2r)

+ Sử dụng biểu thức tính lực hấp dẫn: (F_hd = Gdfracm_1.m_2r^2)

Lời giải chi tiết

Ta có:

+ Hạt nhân là proton gồm năng lượng điện dương (p_0 = 1,6.10^ - 19C)

Hạt nhân nguim tử Heli tất cả 2 proton => Điện tích của phân tử nhân nguyên tử Heli là (p = 2p_0 = 2.1,6.10^ - 19 = 3,2.10^ - 19C)

+ Electron là năng lượng điện âm (e = - 1,6.10^ - 19C)

a) Lực hút tĩnh năng lượng điện thân hạt nhân vào nguyên ổn tử Heli với cùng 1 electron vào lớp vỏ nguyên ổn tử:

(F = kdfracleftr^2 = kdfrac q.e ightr^2 \= 9.10^9dfracleftleft( 2,94.10^ - 11 ight)^2 \= 5,33.10^ - 7N)

b) Electron Lúc hoạt động xung quanh phân tử nhân thì khi đó lực hút ít tĩnh năng lượng điện vào vai trò là lực hướng tâm

Ta có: (F = F_ht = ma_ht = momega ^2r)

Ta suy ra tốc độ góc của electron là:

(omega = sqrt dfracFmr \= sqrt dfrac5,33.10^ - 119,1.10^ - 31.2,94.10^ - 11 \= 1,41.10^17left( rad/s ight))

c) Lực cuốn hút thân phân tử nhân và electron là:

(F_hd = Gdfracm_hn.m_er^2 \= 6,67.10^11.dfrac6,65.10^ - 27.9,1.10^ - 31left( 2,94.10^ - 11 ight)^2 \= 4,67.10^ - 24N)

Ta có: (dfracFF_hd = dfrac5,33.10^ - 74,67.10^ - 24 = 1,14.10^17)

Suy ra lực hút tĩnh năng lượng điện cấp (1,14.10^17) lần lực lôi kéo giữa hạt nhân với electron