Đại học nam cần thơ tuyển sinh 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
2 52340103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52340116 Bất đụng sản A00; B00; C05; C08 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52340301 Kế toán A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
6 52360708 Quan hệ công chúng. C00; D01; D14; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52380107 Luật gớm tế C00; D01; D14; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C05; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
9 52510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01; C05; D01 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
10 52510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00; C05; C08 15.5 Xét học bạ 18 điểm
11 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; C05; C08 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
12 52540101 Công nghệ thực phẩm* A02; B00; C06; C08 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
13 52580102 Kiến trúc H01; V00; V01 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
14 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00; A01; C05; D01 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
15 52720332 Xét nghiệm y học A00; B00; C08; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm
16 52720401 Dược học A00; B00; C05; C08 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
17 52850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường A00; B00; C05; C08 15.5 Xét học tập bạ 18 điểm
18 52850103 Quản lý khu đất đai A00; B00; C05; C08 15.5 Xét học bạ 18 điểm

*

DNC - Trường đh nam phải Thơ(*)