Đề thi tiếng anh điều kiện vào lớp 10

... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MÔN : TIẾNG ANH (ĐIỀU KIỆN) Thời gian làm cho bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) CHÚ Ý : - Thí sinc làm vào phiếu vấn đáp Đề thi ko thu lại - Đề thi có 02 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚPhường 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN : TIẾNG ANH (ĐIỀU KIỆN) Thờigianlàmbài: 60 phút ít (khôngkểthờigiangiaođề) Họvàtênthísinh: ... NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ THI MÔN : TIẾNG ANH (ĐIỀU KIỆN) PHIẾU TRẢ LỜI Thời gian làm cho bài: 60 phút (không nhắc thời gian giao đề) Họ thương hiệu thí sinh: …………………………………………………………… Số báo danh: ……………………………………………………………………...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh điều kiện vào lớp 10


*

... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The end  Hướng dẫn chấm Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR & VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C đôi mươi C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
*

... She left the room và said nothing D both A and C _THE END So GD-DT Nam Dinch Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Ma de: 003 Đề thi Tiếng Anh lop 12 cuoi nam giới (2006-2007) Thời ... present _THE END So GD-DT Nam Dinch Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Ma de: 002 Đề thi Tiếng Anh lop 12 cuoi nam (2006-2007) Thời gian làm 60 phut I Choose the best answer khổng lồ ... successful _THE END So GD-DT Nam Dinh Trường THPT Trần Hưng Đạo Ma de: 004 Đề thi Tiếng Anh lop 12 cuoi nam (2006-2007) Thời gian làm cho 60 phut I Read the text carefully &...
*

*

... answer key lớn this test / now …………………………………………………………………………………………… Trêng THCS DE ON THI VAO LOP. 10 THPT TEST I Choose the best answer to complete the following sentences: ( 2.0p ) 1.This is the ... novel…………………………………………………………… 4.Computers are used lớn thiết kế new models People ………………………………………………… Trêng trung học cơ sở DE ON THI VAO LOP.. 10 trung học phổ thông TEST i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that ... by Alexander Graham Bell We (not see) _each other since we (leave) _high school in 199 9 IV Read the passage below and answer the questions.(1.5P) Vietnam’s New Year is celebrated according...
*

... (Key N0 4) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP. 10 THPT - NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm cho bài: 60 phút, không nhắc thời hạn giao đề Đáp án đ ề (Đề thi gồm: 02 trang) I - Choose the word ... -HẾT trăng tròn BỘ 10 ĐỀ và ĐÁP.. ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚPhường 10 - 2012 Căn dặn Thí sinh: Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; Không sử dụng các loại tư liệu nào, kể từ điển Good luông xã and success! Đề (Đề thi gồm: ... Thí sinh: -HẾT Làm (Viết đáp án) vào tờ giấy thi; 18 BỘ 10 ĐỀ và ĐÁP ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚPhường 10 - 2012 Không sử dụng nhiều loại tài liệu nào, Tính từ lúc điển Good luông chồng and success! Đáp án đ ề (Đề thi...

Xem thêm: Người Làm Việc Trên Tàu Thủy Gọi Là Gì ? Người Thủy Thủ Viễn Dương


... her lớn answer B that she answer C that she would answer D her answering Please write your answers ink • • • • A in B with C of D by Peter was not feeling well, so we gave sầu hlặng to than you ... town and pleasanter to lớn live Many people think and go lớn the country the summer holidays they cannot live sầu all the year round Some have a cottage in the village so that they can go there ... ( 12 lớn rise) up from the bed và (13 khổng lồ begin) lớn walk up and down I (14 can) _ see that she (15 lớn make) up her mind to something & I (16 not to like) _ khổng lồ interrupt...
... by the members of the Party right now The only thing I haven"t got is a garden If I (have) one, I would grow a lot of flowers I think your gate needs (paint) before Christmas She ... father has gone away He (be) bachồng in a week Page of If I had had breakfast this morning, I (not be) hungry now 10 My sister is used khổng lồ (take) lớn the zoo every Sunday Question III Give sầu ... advantageous in many ways A student is exposed to lớn a new culture This culture teaches hyên or her about other people and other ways of thinking, which can promote friendships among muốn countries He can...
... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 14 A 15 D 1B 16 D 2C 17 A 3D 18 C 4A 19 B 5A đôi mươi D 6B 21 D 7B 22 C 8A 23 C 9D 24 B 10 C 25 B 11 C 26 D 12 B 27 D 13 A 28 D www.dethithudaihoc.com 245 245 ... bự oxi hóa kim loại cặp năng lượng điện rất chuẩn chỉnh nhỏ dại D Kim các loại cặp oxi hóa - khử điện rất chuẩn chỉnh nhỏ 0,00 V đẩy hiđro ngoài dung dịch axit - HẾT 245 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN HÓA HỌC 245 ... C CrO, Cr(OH)2 tất cả tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 bao gồm tính lưỡng tính D Hợp hóa học Cr(II) tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa gồm tính oxi hóa, vừa tính khử; Cr(VI) bao gồm tính oxi hóa Câu 14 : Cho hỗn hợp...
... 2C 3D 4A 5A 6B 7B 8A 9D 10 C 11 C 12 B 13 A 14 A 15 D 16 D 17 A 18 C 19 B trăng tròn D 21 D 22 C 23 C 24 B 25 B 26 D 27 D 28 D 29 C 30 D 31 A 32 B 33 C 34 D 35 A 36 B 37 D 38 C 39 B 40 D 41 C 42 C 43 ... kiềm: CH3ClCHCl CH3COOCH=CH2 CH3COOCH2-CH=CH2 CH3CH2CHOHCl CH3COOCH3 Sản phđộ ẩm chế tạo ra bao gồm phản bội ứng tcố kỉnh gương A 1, 2, B 1, C 3, D Câu 36 : Thêm NH3 cho dư vào hỗn hợp hỗn hợp đựng 0,01 mol FeCl3 0,01 ... phân C CrO, Cr(OH)2 gồm tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH )3 gồm tính lưỡng tính D Hợp hóa học Cr(II) tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa tất cả tính oxi hóa, vừa gồm tính khử; Cr(VI) gồm tính oxi hóa Câu 14: Cho dung...
... traveling by train Jack is not old as he looks They’ve known each other they were at school you didn’t live sầu so far away, we would visit you more often She was late of the traffic ... we couldn"t sleep The train arrived late _ to lớn the snowstorm There is none so deaf _ those who will not hear we lived in a town, life would be easier 10 I love this music, và so ... August (a) for (b) in (c) since (d) no word is needed 33 This machine needs _ (a) khổng lồ repair (b) repairing (c) repaired (d) being repair 34 This coffee tastes _ (a) sweetly (b) sweet (c) sweetness...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng tóm tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong tim bà mẹ kungfu cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình trong Dịp lễ đầu năm mới Điểm sáng chung cùng mục đích của ngành ruột khoang tmáu minch về bé trâu lập dàn ý bài bác văn uống từ sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 cthị xã cũ vào phủ chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu bé trau củ bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê tất cả giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần van lop 8