Giải bài tập sách giáo khoa toán 7

I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 7

Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
§5.Lũy quá của một số hữu tỉ
§6.Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số cùng đồ thị

§1.Đại lượng phần trăm thuận
§2.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số cùng đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vị một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng
§4.Hai đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến tuy vậy song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng cha góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.

Xem thêm:

Trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ko kể trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của vệt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa phải cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc và cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa con đường vuông góc và đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung tuyến đường của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất cha đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một quãng thẳng
§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất tía đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*