TẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 10 NĂM 2016

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (92.83 KB, 5 trang )


Đề thi Violympic Tốn lớp 3 vịng 10 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bởi nhau

Gợi ý trả lời: 1 = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...

Bạn đang xem: Tải đề thi violympic toán lớp 3 vòng 10 năm 2016

Bài 2: Mười hai nhỏ giáp

Câu 1: Tính 568 - 217 - 183 =...

A) 160

B) 158

C) 168

D) 178

Câu 2: Tính 9 x 5 =...

A) 45

B) 36

C) 54


C) 54

D) 63

Câu 4: Tính 9 x 9 =...

A) 81

B) 80

C) 18

D) 72

Câu 5: Tính 54 : 9 =...

A) 5

B) 6

C) 4

D) 8

Câu 6: Tính 48g : 4 =....

A) 22g

B) 12g

A) 7

B) 9

C) 6

D) 8

Câu 8: tìm X biết 175 - 130 = 5 x X . Vậy X =...

A) 45

B) 9

C) 35

D) không tìm được

Câu 9: Tổng nhị số là 678, số đồ vật hai là 134 đối chọi vị. Hiệu hai số kia là:...

Xem thêm:

Câu 10: Mai gồm 48 quyển vở. Lan bao gồm 8 quyển vở. Số vở Lan bằng mấy phần số vởcủa Mai?

A) 1/4


B) 4

C) 1/6

D) 24

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho: 167g + 815g =...g. Số phù hợp để điền vào khu vực chấm là:...

Câu 2: cho 86g : 2 =... G. Số phù hợp điền vào chỗ chấm:...

Câu 3: 128 vội vàng 4 tần số là:...


Câu 5: kiếm tìm X biết: X x 6 + X x 3 = 142 - 97. Vậy X =...

Câu 6: tìm X biết: X x 9 - X x 2 = 41 + 22. Vậy X =...

Câu 7: Tổng của nhì số là 155. Số đầu tiên là 78. Vậy số thứ hai là:...

Câu 8: Tổng của nhì số chẵn là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Số trước tiên là số bénhất có 3 chữ số không giống nhau. Số thiết bị hai là:...

Câu 9: Tổng nhị số là 141. Nếu như tăng số đầu tiên thêm 89 đơn vị chức năng thì tổng nhị số mớilà:...

Câu 10: Tích nhì số là 54. Số đầu tiên là số bự nhất có 1 chữ số. Số trang bị hai là:...

Đáp án và chỉ dẫn giải Đề thi Violympic Tốn lớp 3 vịng 10


Bài 1: Tìm những cặp giá bán trị bởi nhau

1 = 13; 2 = 18; 3 = 19; 4 = 7; 5 = 16; 6 = 8; 9 = 20; 10 = 12; 11 = 15; 14 = 17

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: C Câu 6: B

Câu 2: A Câu 7: D

Câu 3: D Câu 8: B

Câu 4: A Câu 9: 420

Câu 5: B Câu 10: C

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1: 982

Câu 2:4 3

Câu 3: 32


(5)

Câu 5: 5

Câu 6: 9

Câu 7: 77


Câu 8: 896

Câu 9: 230


Tài liệu liên quan


*
Đề thi lựa chọn HSG cấp tỉnh toán lớp 9 vòng 2 có đáp án(đề 1) 5 2 54
*
bài xích 3 vòng 7khó gồm đáp án đúng đạt 100/100 2 264 0
*
*
tài liệu Đề thi chăm toán quang quẻ Trung 2006-2007 bao gồm đáp án doc 5 642 12
*
tài liệu 80 câu trắc nghiệm thủy khí 10 ( gồm đáp án) doc 8 5 89
*
tư liệu Đề thi chuyên toán quang Trung 2006-2009 bao gồm đáp án đề bình thường pdf 6 871 16
*
tài liệu Đề thi chăm toán quang Trung 2006-2007 có đáp án đề tầm thường doc 4 428 2
*
tư liệu Đề thi siêng toán quang đãng Trung 2009-2010 có đáp án đề phổ biến pptx 5 562 1
*
tài liệu Đề thi chăm toán quang quẻ Trung 2009-2010 bao gồm đáp án đề chuyền ppt 6 599 6
*
de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 3 3 1 12
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(36.07 KB - 5 trang) - thiết lập Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm năm 2016 - 2017 - Đề thi giải Toán bên trên mạng vòng 10 tất cả đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×