Gương mặt thân quen nhí tập 12: 'ông già' công quốc nổi bật

GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu hèn tố chủ yếu của giải trí: music với comedy.6 sỹ tử thể hiện bài xích thi của mình bằng phương pháp hóa thân thành những nhân vật danh tiếng qua giải pháp thể hiện, nhại lại từ vẻ ngoài bên không tính (phong cách hát, phương pháp nhảy, biện pháp đi, trang phục…) tới cả cách thể hiện bài xích hát làm thế nào để cho càng tương tự càng xuất sắc với nhân vật mà họ phải hóa thân.GMTQ tiềm ẩn sẽ mang đến cho người theo dõi những thời gian thư giãn, hầu hết tràng cười thật tươi và không để nặng tính cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh. Các thí sinh sẽ nỗ lực cố gắng thể hiện bài thi của chính bản thân mình bằng tinh thần tương ái và sự thân mật như trong một gia đình.Bạn vẫn xem: khuôn mặt thân quen thuộc nhí 2016


*

gương mặt thân quen - Tập 13 Full GMTQ- T13 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - thông thường KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

Bạn đang xem: Gương mặt thân quen nhí tập 12: 'ông già' công quốc nổi bật

25/07 02:06:11 427K 0.0 (1307) hotnew
*

gương mặt thân quen thuộc - Tập 12 Full GMTQ- T12 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

09/07 01:37:07 832K 0.0 (2959) hotnew
*

gương mặt thân thân quen - Tập 11 Full GMTQ- T11 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 11

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

02/07 01:33:02 2M 0.0 (2398) hotnew
*

gương mặt thân quen - Tập 10 Full GMTQ- T10 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

25/06 01:35:54 1M 0.0 (2508) hotnew
*

khuôn mặt thân quen - Tập 9 Full GMTQ- T9 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm nhâm thìn - TẬP 09

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

18/06 01:36:35 1M 0.0 (1924) hotnew khuôn mặt thân thân quen - Tập 8 Full GMTQ- T8 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 08

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

11/06 01:35:31 2M 0.0 (2858) hotnew gương mặt thân quen - Tập 7 Full GMTQ- T7 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 07

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

04/06 01:31:55 1M 0.0 (2156) hotnew khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 6 Full GMTQ- T6 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 06

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

28/05 01:28:23 1M 0.0 (2751) hotnew gương mặt thân thân quen - Tập 5 Full GMTQ- T5 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 05

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

21/05 01:32:24 2M 0.0 (2509) hotnew khuôn mặt thân thân quen - Tập 4 Full GMTQ- T4 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - Tập 04

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

14/05 01:31:28 1M 0.0 (2285) hotnew gương mặt thân quen thuộc - Tập 3 Full GMTQ- T3 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - TẬP 03

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

08/05 01:27:59 2M 0.0 (2895) hotnew gương mặt thân quen - Tập 2 Full GMTQ- T2 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - Tập 02

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

01/05 01:24:49 2M 0.0 (2443) hotnew khuôn mặt thân quen thuộc - Tập 1 Full GMTQ- T1 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - Tập 01

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

24/04 01:37:29 4M 0.0 (7540) hotnew gương mặt thân quen thuộc - Tập 10 Full GMTQ- T10 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN 2016 - TẬP 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

Xem thêm:

25/06 01:35:54 1M 0.0 (2508) hotnew khuôn mặt thân quen - Tập 10 - 01 GMTQ- T10 -1 Trích Đoạn Nhạc Kịch "Thằng Gù nhà thời thánh Đức Bà" (BẠCH CÔNG KHANH) - GMTQ 2016 - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

25/06 15:19 46K 0.0 (158) hotnew gương mặt thân quen - Tập 10 - 02 GMTQ- T10 -2 Vẫn Hát Lời tình cảm (VY OANH) - gương mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

25/06 05:48 30K 0.0 (76) hotnew khuôn mặt thân quen - Tập 10 - 03 GMTQ- T10 -3 Tổ Quốc điện thoại tư vấn Tên mình (PHAN NGỌC LUÂN) - khuôn mặt Thân quen thuộc 201 - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

25/06 13:45 57K 0.0 (140) hotnew khuôn mặt thân thân quen - Tập 10 - 04 GMTQ- T10 -4 Bang Bang (VÕ HẠ TRÂM) - khuôn mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

25/06 10:55 484K 0.0 (2388) hotnew gương mặt thân quen - Tập 10 - 05 GMTQ- T10 -5 Về Quê (HÒA MINZY) - gương mặt Thân Quen năm nhâm thìn - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi hấp hẫn được kết họp hài hòa giữa 02 yếu...

25/06 11:36 1M 0.0 (4753) hotnew gương mặt thân quen thuộc - Tập 10 - 06 GMTQ- T10 -6 Chuyện Như không Bắt Đầu (HÀ THÚY ANH) - khuôn mặt Thân Quen 2016 - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

25/06 10:34 268K 0.0 (647) hotnew khuôn mặt thân quen - Tập 10 - 07 GMTQ- T10 -7 Đường Đến Ngày Vinh quang (ĐỖ DUY NAM) - gương mặt Thân Quen năm 2016 - Tập 10

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 trong những chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

25/06 12:26 1M 0.0 (4687) hotnew khuôn mặt thân quen thuộc - 2019 Full GMTQ- 2019 Full Full thông thường kết gương mặt Thân thân quen 2019: Thánh trả giọng Nhật Thuỷ tung chiêu ẵm trọn ngôi tiệm quân

Chung kết #GươngMặtThânQuen2019: #Thánhgiảgiọng #NhậtThuỷ “tung chiêu” ẵm trọn ngôi #quánquân thuyết phục Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của ...

18/01 01:48:47 855K 9.0 9.0291 (5088) hotnew khuôn mặt thân quen - 2018 Full GMTQ- 2018 Full gương mặt Thân quen 2018 - thông thường kết : Duy Khánh đăng quang cửa hàng quân mùa 6

Gương Mặt rất gần gũi 2018 - thông thường kết : Duy Khánh đăng quang tiệm quân mùa 6 #chungketguongmatthanquen #guongmatthanquen Kênh ...

02/09 01:49:36 1M 8.6 8.6195 (4462) hotnew gương mặt thân quen thuộc - 2017 Full GMTQ- 2017 Full GƯƠNG MẶT THÂN quen 2017 - thông thường Kết

Kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình khuôn mặt Thân Quen. Chương trình gương mặt Thân quen thuộc 2017 phát sóng vào thời gian 21h00 - lắp thêm 7 sản phẩm tuần ...

08/08 02:10:07 1M 8.2 8.1902 (3923) hotnew gương mặt thân quen thuộc - năm 2016 Full GMTQ- 2016 Full GƯƠNG MẶT THÂN QUEN năm 2016 - tầm thường KẾT

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là 1 chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hợp lý giữa 02 yếu...

25/07 02:06:11 427K 0.0 (1307) hotnew khuôn mặt thân quen - năm ngoái Full GMTQ- năm ngoái Full khuôn mặt Thân Quen năm ngoái Tập 12

Đây là kênh YOUTUBE CHÍNH THỨC của chương trình gương mặt Thân Quen. GMTQ là một trong chương trình vui chơi giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...

05/07 01:30:24 761K 0.0 (1407) hotnew khuôn mặt thân quen thuộc - 2014 Full GMTQ- 2014 Full gương mặt Thân Quen năm trước - Mùa 2 Tập 12 15/04 01:35:31 1M 0.0 (2206) hotnew khuôn mặt thân thân quen - 2013 Full GMTQ- 2013 Full gương mặt Thân quen thuộc 2013 - Mùa 1 Tập 9

Đây là kênh Youtube xác nhận của chương trình khuôn mặt Thân Quen. GMTQ là một trong những chương trình giải trí hấp hẫn được kết họp hài hòa và hợp lý giữa 02 yếu...