Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 2

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được đánh dấu ở bảng 12:

 

*

a) dấu hiệu ở đó là gì ? Số những giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" với rút ra một trong những nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị không giống nhau, giá bán trị to nhất, giá trị nhỏ tuổi nhất, giá bán trị bao gồm tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào thời gian nào chủ yếu).

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 7 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- nhận ra dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan tiếp giáp bảng số liệu xem có những giá trị nào của lốt hiệu, quý hiếm nào phệ nhất, giá trị nào nhỏ dại nhất.

Xem thêm:

- Đếm coi mỗi giá chỉ trị mở ra bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.


Lời giải bỏ ra tiết

a) lốt hiệu: Tuổi nghề của người công nhân trong một phân xưởng. Số những giá trị: (25).

b) Bảng tần số về tuổi nghề:

*

Nhận xét:

Số các giá trị của lốt hiệu: (25).Số những giá trị không giống nhau của vết hiệu: (10).Tuổi nghề cao nhất là (10), tuổi nghề thấp độc nhất là (1).Có nhiều công nhân có tuổi nghề là 4 năm nhất ( 6 công nhân).Tuổi nghề công ty yếu của những công nhân vào phân xưởng kia là: (4) năm với (7) năm. 
*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp fourpeasonline.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng fourpeasonline.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép fourpeasonline.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.