Slide chương 4 đường lối công nghiệp hóa

Bài giảng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa tìm hiểu giới thiệu công nghiệp hoá thời kỳ trước thay đổi mới; công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới.

Bạn đang xem: Slide chương 4 đường lối công nghiệp hóa

Cùng tò mò và tìm hiểu thêm nội dung tin tức tài liệu.


*

I. Công nghiệp hoá thời kỳ trước thay đổi 1. Nhà trương của Đảng về công nghiệp hoáa. Quan niệm CNH - Từ ráng kỷ XVII, XVIII, sinh sống Tây âu quan niệm CNH được phát âm là quá trình thay rứa lao động bằng tay thủ công bằng lao cồn máy móc- CNH sống Liên Xô từ năm 1926 được hiểu là quy trình xây dựng nền đại công nghiệp cơ khí có tác dụng cải sinh sản cả nền sản xuất nntt với trung trung tâm là ngành sản xuất máy- hiện nay, CNH được đọc là quy trình xây dựng nền công nhân tiên tiến tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật mang đến công cuộc phát hành và cải tiến và phát triển đất nước, nhằm mục tiêu chuyển từ thôn hội nông nghiệp với lao động thủ công là bao gồm sang buôn bản hội cn với lao động bằng máy móc và công nghệ hiện đại trong toàn bộ các lĩnh vực tài chính để tạo nên năng xuất lao cồn xã hội và nhịp độ phân phát triển kinh tế cao riêng biệt CNH cùng với HĐH- CNH là quá trình xây dựng và cải cách và phát triển CN; là sự chuyển từ nền tởm tế nhờ vào phương pháp thủ công là chủ yếu sang nền tài chính có chất lượng và kết quả cao, phân phối theo phương pháp mới nhất phụ thuộc tiến bộ của công nghệ kỹ thuật- HĐH không chỉ là HĐH đối với công nghiệp mà là HĐH cục bộ nền khiếp tế; HĐH còn là một quá trình, các dạng cải bíến, công việc quá độ từ trình độ kỹ thuật khác biệt đang trường thọ lên trình độ chuyên môn mới cao hơn nữa dựa trên sự văn minh của khoa học, công nghệ.Ở nước ta, ĐH VII của Đảng đã xác minh “CNH, HĐH là quy trình chuyển đối căn bản, trọn vẹn các vận động sản xuất, khiếp doanh. Dịch vụ và làm chủ kinh tế-xã hội từ áp dụng lao động thủ công là thiết yếu sang thực hiện một cách thịnh hành sức lao đụng cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự vạc triẻn của công nghiệp và hiện đại của KH technology nhằm tạo nên năng suất lao động xã hội cao”b. Mục tiêu, phương hướng CNH thời kỳtrước đổi mới * giai đoạn 1960-1975 - Những điểm sáng chi phối quá trình CNH • xuất hành điểm phải chăng • Phải triển khai cùng một cơ hội 2 nhiệm vụ: chống cuộc chiến tranh phá hoại và bỏ ra viện cho miền nam bộ • mô hình CNH ở những nước XHCN đang biểu lộ những không nên lầm- phương châm của CNH: Xây dựng các đại lý vật chấtcho CNXH, tạo đk cơ bản cho CNXHthắng lợi. - Phương hướng: ưu tiên trở nên tân tiến CN nặngmột giải pháp hợp lý, đôi khi ra sức vạc triểnnông nghiệp cùng công nghiệp nhẹ, ra mức độ pháttriển công nhân Trung ương, tăng cường phát triểncông nghiệp địa phương. • quá trình 1975- 1985- phương châm của CNH: Xây dựng cơ sở vật hóa học của CNXH, gửi nền tài chính nước ta trường đoản cú sản xuất nhỏ lên sản xuất to XHCN- Phương hướng CNH được ĐH IV (1976) xác định là ưu tiên trở nên tân tiến CN nặng một cách hợp lý trên cơ sở cải cách và phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; Đại hội V (1982) khẳng định là triệu tập sức trở nên tân tiến nông nghiệp, coi nông nghiệp & trồng trọt là chiến trận hàng đầu, đưa nông nghiệp lên sản xuất phệ XHCN.- Đặc trưng đa số của CNH thời kỳ trước thay đổi mới• CNH theo mô hình nền kinh tế tài chính khép kín, hướng nội và thiên về cách tân và phát triển CN nặng.• CNH công ty yếu phụ thuộc nguồn tài nguyên và viện trợ của các nước XHCN• chủ lực triển khai CNH là bên nước, việc phân bổ nguồn lực được thực hiện qua vẻ ngoài bao cấp• nóng vội, nhà quan, đam mê quy tế bào lớn ko kể tới tác dụng KT-XH trong triển khai CNH.2. Kết quả và hạn chếa. Công dụng và ý nghĩa• CNH đã góp phần làm biến đổi diện mạo nền tởm tế, cơ cấu tài chính có sự chuyển dời theo phía tích cực• cn phát triển, những ngành CN mới ra đời, thúc đẩy quy trình đô thị hoá ở một trong những thành phố, thị xã.• những ngành cn nặng quan trong được xây dựng, số xí nghiệp sản xuất tăbng 16,5 lần đối với năm 1965; cn nhẹ đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dânb. Hạn chế - đại lý vật hóa học còn vô cùng lạc hậu.

Xem thêm:

Hầu hết ngành CN then chốt còn không được xây dựng đồng bộ. - nông nghiệp & trồng trọt trong quá trình CNH chưa đáp ứng nhu cầu được nhu cầu về thực phẩm thực phẩm. - Nền kinh tế trong tình trạng nghèo nàn, không tân tiến và nhát phát triểnII. CNH, HĐH thời kỳ thay đổi 1.Quá trình thay đổi tư duy về CNH- ĐH VI (12/86) nêu quan điểm tiến hành 3 chương trình kinh tế lớn- HNTW 7 (7/94) đặt ra nhận thức bắt đầu về tư tưởng CNH, HĐH - ĐH VIII (6/96) khẳng định chiến lược CNH cho năm 2020 và đặt ra 6 ý kiến CNH,HĐH- ĐH IX (4/2001) và ĐH X( 4/2006) dấn mạnh một trong những điểm bắt đầu về CNH,HĐH: thời gian CNH, hướng CNH, CNH nông nghiệp, nông thôn…2. Mục tiêu, cách nhìn CNH,HĐHa. Phương châm ĐH XI xác định mục tiêu tăng mạnh CNH,HĐH tạo gốc rễ đến năm 2020 đưa việt nam cơ bản trở thành một nước công nhân theo hướng tân tiến b. Quan lại điểm- CNH gắn với HĐH và CNH gắn với vạc triển kinh tế tài chính tri thức- CNH,HĐH gắn thêm với phân phát triển kinh tế thi trường lý thuyết XHCN và hội nhập KTQT.- Lấy bài toán phát huy nguồn lực con người làm nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.- Khoa học công nghệ là căn nguyên và rượu cồn lực của CNH.- cải cách và phát triển nhanh, công dụng và bền vững; tăng trưởng kinh tế tài chính đi song với việc thực hiện hiện đại và công bình XH, đảm bảo môi trường3. Văn bản và kim chỉ nan CNH, HĐH đính với vạc triển kinh tế tri thứca. Nội dung- cải cách và phát triển mạnh phần nhiều ngành có giá trị tài chính cao dựa nhiều vào tri thức.- quan tâm cả số lượng và quality tăng trưởng tởm tế.- Xây dựng cơ cấu kinh tế văn minh và hợp lý và phải chăng theo ngành, nghành nghề và lãnh thổ- Giảm chi tiêu trung gian, nâng cao năng suất của tất cả các ngành, lĩnh vực nhất là đều ngành tất cả khả năng tuyên chiến và cạnh tranh caob. Định hướng phát triển các ngành, các nghành nghề dịch vụ trong quá trình tăng nhanh CNH, HĐH- cải tiến và phát triển nông- lâm- ngư nghiệp toàn vẹn theo hướng CNH,HĐH gắn với giải quyết tốt vụ việc nông dân, nông thôn- phát triển công nghiệp, xây dựng theo hướng hiện đại- cải tiến và phát triển dịch vụ nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng,du lịch- sản xuất bước nâng tầm về kết cấ hạ tầng- phát triển kinh tế biển- trở nên tân tiến kinh tế- buôn bản hội hài hoà giữa những vùng, đô thị và nông thôn4. Kết quả, ý nghĩa, giảm bớt của việc tiến hành đường lối CNHa. Kết quả- cơ sở vật chất kỹ thuật đựơc tăng cường đáng kể- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo phía CNH,HĐH- đóng góp phần đưa nền tài chính đạt vận tốc tăng trưởng hơi cao