Tại Anh Đó Nên Duyên Mình Dở Dang

trên anh đó yêu cầu duyên mình dở dang. Em làm sao mộng mơ quyền quý và cao sang cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, đường tình nhì đứa thênh thang! trên em đó cần duyên bản thân lẻ loi. Nào ngờ rằng đâu tình đã phân chia phôi. Tại em ko hiểu, hay bởi vì do Trời Trời đày nhì đứa hai nơi Để rồi nay thấy bi ai cả nhiều lúc xưa anh ko nói đề xuất đâu ngờ để rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ơ thờ. Xa tín đồ thương đành bội bạc lời yêu đương, mang lại tình duyên chảy tác, cho đôi đường phân tách ly. Tiếng xa cách nhau anh hiểu vì đâu? Anh chớ giận em, đừng trách chi nhau Thì thôi đáng nhớ mình tự khắc trong lòng. Ngọn nguồn nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết giá buốt mùa Đông

Bạn đang xem: Tại anh đó nên duyên mình dở dang


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.