Toán Lớp 6 Luyện Tập 1 Trang 17

Gợi ý làm cho Bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Tân oán 6 tập 1: Phép cộng với phnghiền nhân (tiếp theo).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 luyện tập 1 trang 17

Bài 29. Điền vào địa điểm trống vào bảng tkhô nóng toán thù sau:

Sốthứ tựLoại hàngSố lượng(quyển)Giá solo vị(đồng)Tổng số tiền(đồng)
1Vsinh hoạt các loại 1352000
2Vlàm việc loại 2421500
3Vlàm việc các loại 3381200
Cộng

Đáp án và giải bài xích 29:

Sốmáy tựLoại hàngSố lượng(quyển)Giá đối kháng vị(đồng)Tổng số tiền(đồng)
1Vsinh sống loại 135200070.000
2Vsinh hoạt một số loại 242150063.000
3Vnghỉ ngơi nhiều loại 338120045.600
Cộng178.600

Bài 30. Tìm số tự nhiên x, biết:a) (x – 34) . 15 = 0b) 18 . (x – 16) = 18.

HD: a) Chụ ý rằng nếu tích bằng 0 thì ít nhất một quá số bởi 0.

Vì (x – 34) . 15 = 0 cùng 15 ≠ 0 phải x – 34 = 0. Do kia x = 34.

b)

x-16 =18:18x-16 = 1x=16+1x = 17

Giải thích: Nếu biết tích của hai thừa số thì từng thừa số bằng tích phân chia mang lại quá số cơ. Do đó tự 18(x – 16) = 18 suy ra x – 16 = 18 : 18 = 1.

Vậy x = 1 + 16 = 17

Bài 31 trang 17 Toán thù 6 tập 1. Tính nhanh

a) 135 + 360 + 65 + 40;

b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) trăng tròn + 21 + 22 + …+ 29 + 30.

Đáp án: a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.


b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940.

c) Nhận thấy trăng tròn + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.

Xem thêm:

Do đó 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30

= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 5 . 50 + 25 = 275.

Lưu ý. Cũng hoàn toàn có thể áp dụng cách cùng của Gau-xơ trình diễn ở trang 19, SGK.

Bài 32. Có thể tính nkhô hanh tổng 97 + 19 bằng cách vận dụng tính chất phối hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nkhô nóng những tổng sau bằng cách làm cho giống như như trên:


a) 996 + 45 ; b) 37 + 198.

Đáp án bài xích 32: a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.

Bài 33. Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số bên trên, từng số (Tính từ lúc số máy ba) bằng tổng của hai số ngay tắp lự trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

Giải: Số sản phẩm bảy là: 5 + 8 = 13; Số máy tám là: 8 + 13 = 21.

Số trang bị chín là: 13 + 21 = 34; Số sản phẩm mười là: 21 + 34 = 55.

Bài 34. Sử dụng thiết bị tình quăng quật túi

Các bài xích tập về máy tính xách tay đuc rút vào cuốn sách này được trình bày Theo phong cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP.. tk-340; những một số loại laptop đuc rút không giống cũng sử dụng tương tự như.

a) Giới thiệu một số trong những nút (phím) vào máy tính xách tay đuc rút (h.13);

*

– Nút ít mngơi nghỉ máy:

– Nút ít tắt máy:

– Các nút ít số từ bỏ 0 mang đến 9:

– Nút ít dấu cộng:

*
– Nút ít dấu “=” cho phép hiển thị kết quả bên trên màn hiện số:
*