Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 2 Năm 2017

Để giúp quý khách tiện lợi trong việc xem ngày tốttháng 2 năm 2017 tương tự như thuận luôn tiện trong việc so sánh những ngày vào tháng 2/2017 với nhau. Chúng tôi đã Tổng đúng theo tất cả ngày đẹp vào thời điểm tháng 22017 cũng như đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường thích hợp quý các bạn không đề xuất xem ngày tốt tháng hai năm 2017 tuyệt xem ngày đẹp mắt tháng 2 năm 2017 chính vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày cụ thể trong mon 2, quý bạn vui miệng tìm cho ngày tương xứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn cơ chế Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày cố kỉnh thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 2 năm 2017

Xem ngày giỏi tháng 3 năm 2017


Xem ngày tốt tháng 4 năm 2017


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 2 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tý, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Xem thêm:

Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, mon Quý Mão, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Quý Mão, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Quý Mão, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng hòa hợp ngày xuất sắc tháng 2 năm 2017 mà cửa hàng chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Vắt nên, khi thâu tóm được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 2/2017 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng đắn nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh có nên là thành quả phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại cảm ứng đều có những tích điện riêng, phụ thuộc vào trật tự của dãy số nhưng Sim điện thoại thông minh có thể tác động tới bạn theo hướng giỏi (Cát) tốt xấu (hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim tử vi phong thủy hợp tuổi thỏa ao ước muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải phóng vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 cô bé mạng năm 2022
*
Tìm phát âm về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo
*
Các một số loại cung là gì? thực sự về 4 Nguyên tố và 3 team tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình thuộc cung hoàng đạo như thế nào và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính giải pháp 12 cung hoàng đạo nam cô gái thu hút nhất
*
Thiên Bình và song Tử có phải đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp dành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ sao cá nhân và lí giải đọc bản đồ sao miễn phí

Xem ngày xuất sắc xấu